Tạp chí Đàn Ông số 23 phát hành tháng 7 năm 2007
trên trang 8 và 9 viết về những thành tựu của Veston
Hoàng đã được xã hội nghi nhận và trao tặng giải
thưởng này. Nhà xuất bản thông tấn xã Việt Nam ấn
phẩm thường niên văn hóa du lịch ẩm thực tháng 9
năm 2007 đã lựa chọn đánh giá nhà may Veston
Hoàng là một nhà may chuyên nghiệp thời trang hiện
đại và uy tín tại thành phố Đà Nẵng cũng như khu
vực miền Trung và Tây Nguyên tại trang bìa 2 và
trang 15, đẻ quảng bá giới thiệu thương hiệu cho quý
khách không những trong nước mà cả ngoài nước khi
đến Việt Nam
Muốn biết thêm tìm hiểu để biết thêm thông tin cảu
hai bài báo này, xin quý khách vui lòng nhấp chuột
vào hai hình sau đây:
Veston Da Nang, Nha may hoang
veston dang nang, nha may hoang
ban tay vang